Ponowna wysyłka zamówienia

10.00

Opłata za ponowną wysyłkę zamówienia

Kategoria:

Opis

Opłata za ponowną wysyłkę zamówienia po zwrocie z winy zamawiającego ze względu na podanie błędnego lub niekompletnego adresu lub niepodjęcie przesyłki w wyznaczony terminie.