Wydanie bieżące The Teacher

19.0039.00

Wydanie bieżące magazynu The Teacher w wersji drukowanej lub w wersji elektronicznej

Wyczyść

Opis

Bieżące wydanie magazynu The Teacher nr 3-4(188)2022

Co w numerze?

Marcin Gliński | There is another world around the corner of your country: a set of geography-based activities

Marcin Gliński | Drawing dictations for kinesthetic and visual students

Trevor Hill | Teenage translation project with Scotsbarszcz

Łukasz Czuryłło | Vocational vocabulary classes

Joanna Bossowska | Sienkiewicz for beginners

Małgorzata Neckowicz | Catching up with Generation Z

Anna Mikus | Music, literature and films in teaching foreign languages

Hall Houston | How to start a lesson

Barbara Machnik | Pre – Reading and While – Reading activities as a prerequisite for successful comprehension

Sabina Kmak | Creative writing as a method of learning English

Informacje dodatkowe

Wybierz opcję dostawy

Egzemplarz drukowany, Plik do pobrania